באתר ניתן למצוא את הספרים במחיר הנמוך מכל רשתות הספרים

פספורט לאירופה - זאב יפת

המדריכים
מדריך הטיולים פספורט לאירופה מאת זאב יפת